Projektledning och besiktning

Projektledning av ert fastighetsprojekt

Vi har lång erfarenhet inom projektledning och projektering av fastighetsprojekt. Behöver ni kanske genomföra relining, skaffa ny porttelefon eller förbättra tvättstugan? Vi tar hand om hela flödet från projektering till upphandling och projektledning av genomförandet medan du kan koppla av och ägna tiden åt annat.

Spara både tid och pengar på att låta oss ta hand om ert fastighetsprojekt. Vi har goda kontakter inom entreprenad och ni kan känna er trygga med att få hög kvalitet till rätt pris. Exempel på fastighetsprojekt vi kan leda:

Projektledning fastighetsprojekt Göteborg
Besiktning fastighet Göteborg

Besiktningar i er fastighet

Besiktningar av olika slag behöver göras på en fastighet. När och hur ofta de behöver genomföras styrs av vilken typ av besiktning det är. Ibland kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig när en besiktning behöver utföras. Exempel på besiktningar som behövs i en fastighet är relining, brandskydd, ventilation och när det utförts ombyggnationer.

Vi är utbildade för besiktning av utförda reliningarbeten och i de fallen tar vi hand om hela jobbet på egen hand. Behövs andra typer av besiktningar har vi ett brett kontaktnät och kan ombesörja att det blir utfört på ett korrekt sätt. Önskar ni optimerad drift av er fastighet rekommenderar vi er att anlita oss för teknisk förvaltning.

Vanliga frågor och svar om projektledning och besiktningar

 • När är entreprenaden godkänd?

  Efter slutbesiktning skriver besiktningsmannen ett utlåtande. I detta anges bla eventuella fel och brister samt när dessa ska vara åtgärdade. Efter godkänd efterbesiktning är entreprenaden godkänd. Vi på Alltikonsult är certifierade besiktningsmän inom relining. Vid andra typer av besiktningar har vi ett brett kontaktnät och kan ombesörja att dessa utförs på rätt sätt.

 • Vad tittar man på vid en besiktning?

  Förutom besiktning på plats så gås all entreprenörsdokumentation igenom.

 • Varför ska man besiktiga en entreprenad?

  För det första säkerhetsställer man att ni har fått levererat det jobb som efterfrågats/beställts. Sedan kontrolleras det att arbetet utförts fackmannamässigt samt enligt branschstandard.

 • Ska man göra en besiktning av entreprenaden?

  En besiktning bör man göra för att säkerställa kvaliteten på de beställda arbetena samt att man verkligen fått det man beställt. Vi är certifierade besiktningsmän inom relining.

 • Varför ska vi anlita en projektledare?

  Projektet kommer att löpa smidigt utan att ni som beställare behöver engagera er. Vi håller i byggmöten, ser till att tidplan följs samt förekommer eventuella problem. Alla eventuella tillkommande kostnader måste först godkännas av oss. Ni ska kunna luta er tillbaka och se fram emot ett färdigt projekt.

 • Vad innebär projektledning?

  För att ett projekt ska flyta så smidigt som möjligt bör en projektledare anlitas. När vi anlitas tar vi över all daglig kommunikation med entreprenören. Vi är tillgängliga hela tiden ifall problem uppstår samt om snabba beslut behöver tas.

 • Vad är en OVK?

  OVK är en obligatorisk ventilationskontroll som ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

 • Varför ska man anlita en konsult?

  Att anlita en konsult kan vid första tanken kännas som en kostnad men sanningen är den att i de flesta fall sparar man pengar i slutändan. Med ett korrekt förfrågningsunderlag, en aktiv projektledning samt en grundlig besiktning så slipper man många otrevliga överraskningar i form av tillkommande kostnader och utdragna entreprenader.