Få bukt med råttproblem i er fastighet

Vi hittar orsaken till problem med råttor

Problem med skadedjur som råttor kan leda till stort förtret och skador på er fastighet. I första hand brukar fällor och råttgift placeras ut men det löser inte alltid roten till råttproblemet. Vill man få bort skadedjuren permanent kan det behövas en gedigen utredning och översyn av fastigheten och det är där vi kommer in.

Vi har erfarenhet av fastighetsägare i Göteborg som inte får bukt med råttproblemet och där helt andra lösningar krävs för att bli av med det. Vägarna in i fastigheten är många för råttor och vi vet oftast var vi ska börja titta för att lösa problemet.

Vi löser era problem med råttor Göteborg
Råttproblem hållbara lösningar Göteborg

Anlita oss för en hållbar lösning på era råttproblem

När ni anlitar oss går vi in och tittar noggrant på er fastighet och vilka vägar in råttorna och skadedjuren kan ta. När vår undersökning är klar levererar vi en konkret åtgärdsplan som löser råttproblemet både på kort och lång sikt.

Låt oss sköta projektledningen så vet ni att arbetet blir utfört med hög kvalitet och inom utsatt tidsram. Det blir dessutom enklare och smidigare för er att ha en kontakt genom hela projektet. Hör av er till oss för ett första förutsättningslöst möte. 

Vanliga frågor och svar om problem med råttor

  • Hur stoppar man råttor?

    Råttor trivs överallt där det finns människor. De rör sig främst i fuktiga miljöer som källare och avlopp men påträffas också i parker och i fastigheter. Det är viktigt att vi håller råttor borta från vår inomhusmiljö eftersom råttor sprider smitta via sin urin och avföring och gärna gnager sönder elledningar och isolering.

    Vi jobbar inte bara med att bekämpa problemet där och då. Vi gör en grundligare utredning med åtgärdsförslag för att förhindra råttproblem även framåt i tiden.