Vanliga frågor och svar

Teknisk förvaltning

 • Varför ska vi välja Alltikonsult för den tekniska förvaltningen?

  Personlig kontakt, snabba ledtider, brett kontaktnät.

  Vi skräddarsyr efter era behov.

 • Vad ingår i den tekniska förvaltningen?

  Löpande tillsyn av fastigheten, felanmälan, rådgivning, uppdatering av underhållsplan, upphandling av renoveringar, projektledning mm

  Välj den nivå och tjänster som passar er verksamhet bäst.

 • Varför ska man ha teknisk förvaltning?

  För att upptäcka eventuella problem i tid, för att öka värdet på fastigheten samt för att optimera driften.

 • Vad är Teknisk förvaltning?

  Teknisk förvaltning innebär löpande arbete med fastighetens underhållsbehov.

 • Vad är skillnaden på teknisk förvaltning och fastighetsskötsel?

  Skillnaden mellan fastighetsskötsel och teknisk förvaltning i exempelvis en bostadsrättsförening är att en teknisk förvaltare tar proaktivt ansvar för löpande tillsyn av fastigheten, felanmälan, rådgivning, uppdatering av underhållsplan, upphandling av renoveringar, projektledning, m.m.

Projektledning och Besiktning

 • När är entreprenaden godkänd?

  Efter slutbesiktning skriver besiktningsmannen ett utlåtande. I detta anges bla eventuella fel och brister samt när dessa ska vara åtgärdade. Efter godkänd efterbesiktning är entreprenaden godkänd. Vi på Alltikonsult är certifierade besiktningsmän inom relining. Vid andra typer av besiktningar har vi ett brett kontaktnät och kan ombesörja att dessa utförs på rätt sätt.

 • Vad tittar man på vid en besiktning?

  Förutom besiktning på plats så gås all entreprenörsdokumentation igenom.

 • Varför ska man besiktiga en entreprenad?

  För det första säkerhetsställer man att ni har fått levererat det jobb som efterfrågats/beställts. Sedan kontrolleras det att arbetet utförts fackmannamässigt samt enligt branschstandard.

 • Ska man göra en besiktning av entreprenaden?

  En besiktning bör man göra för att säkerställa kvaliteten på de beställda arbetena samt att man verkligen fått det man beställt. Vi är certifierade besiktningsmän inom relining.

 • Varför ska vi anlita en projektledare?

  Projektet kommer att löpa smidigt utan att ni som beställare behöver engagera er. Vi håller i byggmöten, ser till att tidplan följs samt förekommer eventuella problem. Alla eventuella tillkommande kostnader måste först godkännas av oss. Ni ska kunna luta er tillbaka och se fram emot ett färdigt projekt.

 • Vad innebär projektledning?

  För att ett projekt ska flyta så smidigt som möjligt bör en projektledare anlitas. När vi anlitas tar vi över all daglig kommunikation med entreprenören. Vi är tillgängliga hela tiden ifall problem uppstår samt om snabba beslut behöver tas.

 • Vad är en OVK?

  OVK är en obligatorisk ventilationskontroll som ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

 • Varför ska man anlita en konsult?

  Att anlita en konsult kan vid första tanken kännas som en kostnad men sanningen är den att i de flesta fall sparar man pengar i slutändan. Med ett korrekt förfrågningsunderlag, en aktiv projektledning samt en grundlig besiktning så slipper man många otrevliga överraskningar i form av tillkommande kostnader och utdragna entreprenader.

Underlag och Upphandling

 • Vad kostar ett förfrågningsunderlag?

  Efter vårt första möte med er kan vi lämna offert på underlaget. Pris beror på vilken typ av entreprenad samt storlek på fastighet.

 • Vad behövs för att göra ett förfrågningsunderlag?

  Vi vill först träffa er för att stämma av vad ni har för typ av projekt framför er samt era önskemål. Sedan går vi igenom berörda delar av er fastighet. Därefter tar vi fram övrigt underlag som behövs (tex ritningar mm) och skapar förfrågningsunderlaget.

 • Vad är en AF-del?

  AF eller administrativa föreskrifter styr frågorna runt entreprenaden. I den anges bla vem som är byggherre samt dennes ombud. Vart anbudet ska skickas samt vilket datum det senast ska vara inne. AF delen hanterar även frågor som berör tex: Arbetsmiljöplan, försäkringar, äta-arbeten, tidplan, betalplan, efterfrågade handlingar, besiktning mm.

 • Vad innehåller ett förfrågningsunderlag?

  Ett förfrågningsunderlag innehåller en AF-del, en rambeskrivning samt övriga bilagor som tex ritningar.

 • Behövs förfrågningsunderlag?

  För att få alla tillfrågade entreprenörer att lämna pris på samma sak samt att försäkra sig om att man får med alla tilltänkta arbeten i anbudet är det viktigt med ett korrekt förfrågningsunderlag. Man minimerar också risken för otrevliga överrakningar i form av tillkommande kostnader. Ett förfrågningsunderlag styr även övriga frågor runt entreprenaden som tex arbetsmiljöfrågor, försäkringar, säkerhet samt hur det ekonomiska hanteras.

 • Varför ska man anlita en konsult?

  Att anlita en konsult kan vid första tanken kännas som en kostnad men sanningen är den att i de flesta fall sparar man pengar i slutändan. Med ett korrekt förfrågningsunderlag, en aktiv projektledning samt en grundlig besiktning så slipper man många otrevliga överraskningar i form av tillkommande kostnader och utdragna entreprenader.

 • Hur går en upphandling till?

  I normalfall skriver vi ett uppdragsanpassat förfrågningsunderlag. Vi går sedan ut och frågar 3-4 lämpliga entreprenörer för ändamålet. Efter detta sammanställer vi anbuden, begär in eventuella kompletteringar för att sedan presentera resultatet för vår kund.

Förstudie och Utredning

 • Vad är en utredning?

  Görs oftast när ett problem redan finns tex råttor, läckage, dålig lukt mm.

 • Varför ska man anlita en konsult?

  Att anlita en konsult kan vid första tanken kännas som en kostnad men sanningen är den att i de flesta fall sparar man pengar i slutändan. Med ett korrekt förfrågningsunderlag, en aktiv projektledning samt en grundlig besiktning så slipper man många otrevliga överraskningar i form av tillkommande kostnader och utdragna entreprenader.

 • Vad är en förstudie?

  Görs för att utreda behovet av en eventuell renovering samt för att förekomma problem. Kan även göras i planeringssyfte för kommande utgifter.

Råttproblem

 • Hur stoppar man råttor?

  Råttor trivs överallt där det finns människor. De rör sig främst i fuktiga miljöer som källare och avlopp men påträffas också i parker och i fastigheter. Det är viktigt att vi håller råttor borta från vår inomhusmiljö eftersom råttor sprider smitta via sin urin och avföring och gärna gnager sönder elledningar och isolering.

  Vi jobbar inte bara med att bekämpa problemet där och då. Vi gör en grundligare utredning med åtgärdsförslag för att förhindra råttproblem även framåt i tiden.

Relining

 • När är relining ett bra alternativ?

  Har fastigheten renoverade badrum är relining lämpligt. Man behåller då de befintliga badrummen. Vid ett traditionellt stambyte måste även samtliga ytskikt i badrum renoveras.

 • Vilken metod av relining är bäst?

  Vilken metod som lämpar sig bäst i just er fastighet måste utredas på plats. Vår rekommendation är att man tar hjälp av en oberoende konsult med stor kunskap inom området. Efter detta bör ett förfrågningsunderlag utformas och lämpliga aktörer tillfrågas. Vi på Alltikonsult har många års erfarenhet av reliningsprojekt och kan vägleda er hela vägen från planering till avslutad entreprenad.

 • Finns det olika metoder inom relining?

  Ja. Det finns företag som arbetar med flexibelt foder (strumpa) och företag som arbetar med sprayrelining. Vissa kan erbjuda bägge metoderna.

 • Vad är relining?

  Relining innebär att nya rör byggs inuti det gamla avloppssystemet.

 • Behöver man besiktiga relining?

  Absolut. Resultaten av en relining syns inte utifrån utan dokumenteras på film. För en lekman är det väldigt svårt att avgöra hur det ska se ut. För att säkerställa kvaliteten på arbetet bör man anlita en certifierad besiktningsman med god erfarenhet.
  Alltikonsult är certifierade besiktningsmän med mångårig erfarenhet.

 • Vilka är fördelarna med relining?

  Det blir mindre ingrepp i fastigheten vilket innebär mindre störningar för de boende. Man behöver inte totalrenovera samtliga badrum.