Varför ska vi anlita en projektledare?

Projektet kommer att löpa smidigt utan att ni som beställare behöver engagera er. Vi håller i byggmöten, ser till att tidplan följs samt förekommer eventuella problem. Alla eventuella tillkommande kostnader måste först godkännas av oss. Ni ska kunna luta er tillbaka och se fram emot ett färdigt projekt.