Varför ska man ha teknisk förvaltning?

För att upptäcka eventuella problem i tid, för att öka värdet på fastigheten samt för att optimera driften.