Varför ska man besiktiga en entreprenad?

För det första säkerhetsställer man att ni har fått levererat det jobb som efterfrågats/beställts. Sedan kontrolleras det att arbetet utförts fackmannamässigt samt enligt branschstandard.