Vad tittar man på vid en besiktning?

Förutom besiktning på plats så gås all entreprenörsdokumentation igenom.