Vad innebär projektledning?

För att ett projekt ska flyta så smidigt som möjligt bör en projektledare anlitas. När vi anlitas tar vi över all daglig kommunikation med entreprenören. Vi är tillgängliga hela tiden ifall problem uppstår samt om snabba beslut behöver tas.