Vad ingår i den tekniska förvaltningen?

Löpande tillsyn av fastigheten, felanmälan, rådgivning, uppdatering av underhållsplan, upphandling av renoveringar, projektledning mm

Välj den nivå och tjänster som passar er verksamhet bäst.