Vad är Teknisk förvaltning?

Teknisk förvaltning innebär löpande arbete med fastighetens underhållsbehov.