Vad är skillnaden på teknisk förvaltning och fastighetsskötsel?

Skillnaden mellan fastighetsskötsel och teknisk förvaltning i exempelvis en bostadsrättsförening är att en teknisk förvaltare tar proaktivt ansvar för löpande tillsyn av fastigheten, felanmälan, rådgivning, uppdatering av underhållsplan, upphandling av renoveringar, projektledning, m.m.