Vad är relining?

Relining innebär att nya rör byggs inuti det gamla avloppssystemet.