Vad är en OVK?

OVK är en obligatorisk ventilationskontroll som ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.