Vad är en förstudie?

Görs för att utreda behovet av en eventuell renovering samt för att förekomma problem. Kan även göras i planeringssyfte för kommande utgifter.