Vad är en AF-del?

AF eller administrativa föreskrifter styr frågorna runt entreprenaden. I den anges bla vem som är byggherre samt dennes ombud. Vart anbudet ska skickas samt vilket datum det senast ska vara inne. AF delen hanterar även frågor som berör tex: Arbetsmiljöplan, försäkringar, äta-arbeten, tidplan, betalplan, efterfrågade handlingar, besiktning mm.