Hur stoppar man råttor?

Råttor trivs överallt där det finns människor. De rör sig främst i fuktiga miljöer som källare och avlopp men påträffas också i parker och i fastigheter. Det är viktigt att vi håller råttor borta från vår inomhusmiljö eftersom råttor sprider smitta via sin urin och avföring och gärna gnager sönder elledningar och isolering.

Vi jobbar inte bara med att bekämpa problemet där och då. Vi gör en grundligare utredning med åtgärdsförslag för att förhindra råttproblem även framåt i tiden.