När är entreprenaden godkänd?

Efter slutbesiktning skriver besiktningsmannen ett utlåtande. I detta anges bla eventuella fel och brister samt när dessa ska vara åtgärdade. Efter godkänd efterbesiktning är entreprenaden godkänd. Vi på Alltikonsult är certifierade besiktningsmän inom relining. Vid andra typer av besiktningar har vi ett brett kontaktnät och kan ombesörja att dessa utförs på rätt sätt.