När är entreprenaden godkänd?

Efter slutbesiktning skriver besiktningsmannen ett utlåtande. I detta anges bla eventuella fel och brister samt när dessa ska vara åtgärdade. Efter godkänd efterbesiktning är entreprenaden godkänd. Vi på Alltikonsult har genomgått BRiF:s besiktningsutbildning och arbetar enligt den. Vid andra typer av besiktningar har vi ett brett kontaktnät och kan ombesörja att dessa utförs på rätt sätt.