Hur går en upphandling till?

I normalfall skriver vi ett uppdragsanpassat förfrågningsunderlag. Vi går sedan ut och frågar 3-4 lämpliga entreprenörer för ändamålet. Efter detta sammanställer vi anbuden, begär in eventuella kompletteringar för att sedan presentera resultatet för vår kund.