Behövs förfrågningsunderlag?

För att få alla tillfrågade entreprenörer att lämna pris på samma sak samt att försäkra sig om att man får med alla tilltänkta arbeten i anbudet är det viktigt med ett korrekt förfrågningsunderlag. Man minimerar också risken för otrevliga överrakningar i form av tillkommande kostnader. Ett förfrågningsunderlag styr även övriga frågor runt entreprenaden som tex arbetsmiljöfrågor, försäkringar, säkerhet samt hur det ekonomiska hanteras.