Behöver man besiktiga relining?

Absolut. Resultaten av en relining syns inte utifrån utan dokumenteras på film. För en lekman är det väldigt svårt att avgöra hur det ska se ut. För att säkerställa kvaliteten på arbetet bör man anlita en utbildad besiktningsman med god erfarenhet.
Alltikonsult är utbildade besiktningsmän med mångårig erfarenhet.